Management / Executive Council
Our Inspiration

Shri Nanasaheb Raosaheb Kakade

Shri Nanasaheb Raosaheb Kakade

President

Shri Jaidatta Kshirsagar

Shri Jaidatta Kshirsagar

Secretary

Dr Rajeev Machale

Dr Rajeev Machale

Administrative Officer

Adarsh Shikshan Sanstha, Beed

Vidhya Nagar (West), College Street, Beed (M.S.) – 431 122

Reg. No.: 11/72 Beed F-146 Beed

Executive Council

Sr. No. Name Designation
1 Shri Nanasaheb Raosaheb Kakade President
2 Smt Kshirsagar Bharati Rajesh Vice – President
3 Shri Kshirsagar Jaidatta Sonajirao Secretary
4 Shri Pawal Bhagwat Madhavrao Joint Secretary
5 Shri Khande Haribhau Bhairuji Treasurer
6 Smt Mahindre Priya Prakash Member
7 Shri Sirsat Sundar Sitaram Member
8 Shri Gore Baban Dashrath Member
9 Smt Sarade Madhumala Pandharinath Member