Select Page

Management / Executive Council
Our Inspiration

Shri Nanasaheb Raosaheb Kakade

Shri Nanasaheb Raosaheb Kakade

President

Shri Jaidatta Kshirsagar

Shri Jaidatta Kshirsagar

Secretary

Dr Rajeev Machale

Dr Rajeev Machale

Administrative Officer

Adarsh Shikshan Sanstha’s

SONAJIRAO KSHIRSAGAR HOMOEOPATHIC MEDICAL COLLEGE, BEED (M.S.) – 431 122

Vidhya Nagar (West), College Street, Beed (M.S.) – 431 122

Reg. No.: 11/72 Beed F-146 Beed

Executive (Management) Council

Sr. No. Name Designation
1 Shri. Nanasaheb Raosaheb Kakade President
2 Smt. Kshirsagar Bharati Rajesh Vice – President
3 Shri. Kshirsagar Jaidatta Sonajirao Secretary
4 Shri. Pawal Bhagwat Madhavrao Joint Secretary
5 Shri. Khande Haribhau Bhairuji Treasurer
6 Smt. Mahindre Priya Prakash Member
7 Shri. Sirsat Sundar Sitaram Member
8 Shri. Gore Baban Dashrath Member
9 Smt. Sarade Madhumala Pandharinath Member